محصولات هانا

بیشتر...
امکانات سامانه :

 • مدیریت امور شهریه های دانش آموزی (انواع شهریه و تخفیف ها و قسط بندی)
 • مدیریت حقوق و دستمزد کارکنان و معلمان
 • قابل استفاده برای هر کاربر و با هر سطح دانش حسابداری
 • اسناد بیش از ۹۰درصد از رویدادهای مالی بطور خودکار ایجاد خواهد شد
 • امکان تفکیک هزینه ها و درآمدها برای مدارس تابعه ( در مدارس مجتمعی)
 • تنظیم دفاتر مالی روزنامه ٬ معین٬ کل و ترازنامه به صورت خودکار
 • امکان ایجاد پروفایل برای والدین و پرداخت شهریه به صورت اینترنتی

سامانه مالی هانا

ویژه مدارس غیرانتفاعی و آموزشگاههای آزاد

ورود به سامانه آزمایشی :

http://mali.haanaa.ir

نام کاربری:admin

کلمه عبور:1

بیشتر...
ویژگی های سامانه :

 • ایجاد بانک اطلاعاتی از تعهدات مالی کارکنان
 • کنترل تعهدات کارمندان متناسب با خالص دریافتی آنها
 • امکان تفکیک نمودن تعهدات اخذ وام و ضمانت ها
 • کنترل سقف تعهدات افراد
 • کنترل کف خالص دریافتی هر فرد
 • جلوگیری از صدور گواهی برای افراد غیر مجاز
 • امکان اعمال ضرایب برابری خالص دریافتی فرد با مجموع اقساط تعهد شده وی( ۱/۳ یا ۱/۴)

سامانه صدور گواهی حقوق هانا

کاربرد در ادارات کل و مناطق آموزش و پرورش

ورود به سامانه آزمایشی :

http://pci.vastaco.ir

نام کاربری:1

کلمه عبور:1

بیشتر...
ویژگی های سامانه :

 • امکان تعریف انواع حسابها٬ اعضای هیات مدیره٬کدهای کسر٬ مناطق ٬ اعضای متفرقه و ...
 • امکان انجام کلیه فرآیندهای مرتبط با عضوگیری اعضاء
 • ثبت درخواست و صف بندی وام یا وام ها
 • امکان تغییر در اقساط ٬ پاره سهام ٬ انتقال وام و سرمایه به فرد دیگر
 • پرداخت وام و یا استرداد سرمایه
 • امکان ثبت اسناد مالی واریزی های دستی اعضاء به حساب صندوق بطور خودکار و صرفاً براساس ثبت فیش های آنها

صندوق تعاونی اعتبار

قابل استفاده در ادارات کل و مناطق آموزش و پرورش و سایر صندوق های اعتبار (صندوق های خانگی و ادارات و ...)

بیشتر...
ویژگی های سامانه :
 • خرید و فروش و انبارداری
 • حسابداری مالی
 • حسابداری حقوق و دستمزد
 • دریافت و پرداخت
 • اموال و دارایی
 • مدیریت قراردادها
 • مدیریت قراردادها
 • گزارشات متنوع مالی و صورت های مالی استاندارد
 • خروجی های مختلف(فایل های بیمه، مالیات و معاملات فصلی)

سیستم حسابداری جامع هانا

ویژه فروشگاه٬ رستوران و سایر بنگاههای اقتصادی...

دانلود نسخه دموی هاناسیستم :

http://hanasystem.ir

بیشتر...
ویژگی های سامانه :

 • امکان عضو گیری
 • امکان ثبت صورتحساب مالیاتی

سامانه ارسال صورتحساب الکترونیک به سامانه مودیان مالیاتی

بیشتر...
ویژگی های سامانه :

سیستم حسابداری مدارس دولتی

اجرا شده در مدارس سراسر کشور(بیش از 100000 مدرسه)

سیستم صندوق وام ضروری آموزش و پرورش

اجرا شده در ادارت کل و تمامی مناطق آموزش و پرورش(بیش از 750 اداره )